Email: secretary@seps.org.cy
Τηλ: 22730270

Αγγελία για θέση γραμματέα

Αγγελία για θέση γραμματέα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΕΨ) ΚΥΠΡΟΥ

Η θέση είναι μερικής απασχόλησης (Δευτέρα –Παρασκευή 9:00 – 13:00).

Αναγκαία προσόντα για τη θέση Γραμματέως στο ΣΕΨ:

Τα αναγκαία προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση της θέσης του/της Γραμματέα είναι τα κάτωθι:

α) Απολυτήριο Λυκείου σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα
β) Τουλάχιστον τριετής, τεκμηριωμένη προϋπηρεσία και εμπειρία σε θέση γραμματέα.
γ) Πολύ καλή πιστοποιημένη γνώση ελληνικής και αγγλικής δακτυλογραφίας
δ) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
ε) Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
στ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, οργανωτικότητα και ανάληψη ευθυνών

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι που δε διαθέτουν ή δεν αποδεικνύουν τα ανωτέρω ελάχιστα και απολύτως αναγκαία τυπικά προσόντα αποκλείονται.

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

Επιπλέον, θα συνεκτιμηθούν τα κάτωθι προσόντα:

α) Γραμματειακές σπουδές σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
β) Πτύχιο από αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
γ) Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
δ) Όποιο άλλο προσόν θεωρεί ο υποψήφιος ότι µπορεί να συμβάλει πρόσθετα στην αξιολόγησή του.

Καθήκοντα  και ευθύνες:
• Οργάνωση και τήρηση ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου και των μητρώων του Συμβουλίου
• Παραλαβή και αρχειοθέτηση αιτήσεων από τον/την Έφορο του Συμβουλίου
• Διαχείριση Εισερχόμενης και Εξερχόμενης Αλληλογραφίας
• Έκδοση, εκτύπωση και αποστολή πιστοποιητικών εγγραφής και ανανεώσεις άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
• Σύνταξη και αποστολή απλών ή/και τυποποιημένων επιστολών σε ηλεκτρονική ή /και έντυπη μορφή
• Εκτελεί γενικά γραφειακά καθήκοντα, σε συνεργασία και συνεννόηση με το Συμβούλιο
• Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Συμβουλίου
• Εξυπηρέτηση κοινού
• Υπεύθυνη/ος για την προμήθεια της απαραίτητης γραφικής ύλης και άλλων απαραίτητων αναγκών του ΣΕΨ
• Τήρηση και φροντίδα της καθαριότητας του γραφείου του ΣΕΨ
• Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση secretary@seps.org.cy μέχρι την Πέμπτη 20/9/2018 και ώρα 2:00 μ.μ. Στον τίτλο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα πρέπει να αναγράφεται “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ”.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Θα ακολουθήσει συνέντευξη με τους αιτητές, όπου θα τους ζητηθεί να προσκομίσουν πιστά αντίγραφα των προσόντων που απαιτούνται για τη θέση.