Email: secretary@seps.org.cy
Τηλ: 22730270

ΑΙΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ / ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ / ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου (ΣΕΨ), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους κρατικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς/φορείς, οι οποίοι επιθυμούν να λειτουργήσουν ως παροχείς εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης στον τομέα της εφαρμοσμένης ψυχολογίας, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλλουν την σχετική αίτηση.

Η πρακτική άσκηση που καλείται να παρέχει ο κάθε οργανισμός,  προβλέπεται από τον περί Εγγραφής Ψυχολόγων Νόμος (68(I)/1995), ως αυτός έχει κατά καιρούς τροποποιηθεί, και πιο ειδικά το Άρθρο 8 εδάφιο (5) του υφιστάμενου νόμου, το οποίο ορίζει ότι:

(5) Σε περίπτωση που ο αιτητής πληροί όλα τα κριτήρια για εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων, πλην του κριτηρίου της πρακτικής άσκησης, τότε το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από τον αιτητή να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση υπό την εποπτεία εγγεγραμμένου ψυχολόγου, ο οποίος τα τελευταία πέντε (5) χρόνια ασκεί αποδεδειγμένα καθήκοντα εφαρμοσμένης ψυχολογίας, στην ειδικότητα που ο αιτητής ζητά να εγγραφεί, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δυνατόν να μην ήταν εγγεγραμμένος ψυχολόγος καθ’ όλη τη διάρκεια των πέντε (5) χρόνων. Η πρακτική άσκηση θα γίνεται υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α)(i) Είτε θα πραγματοποιείται σε αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή ιδιωτικούς οργανισμούς που θα εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο με εισήγηση του Συμβουλίου, και εφόσον διασφαλίζεται η απρόσκοπτη προσφορά συγκεκριμένων και αξιόπιστων υπηρεσιών σε τομέα ή τομείς εφαρμοσμένης ειδικότητας της ψυχολογίας, και

(ii) κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο εποπτευόμενος θα ακολουθεί συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υποβάλλεται από την υπηρεσία ή τον οργανισμό όπου διεξάγεται πρακτική άσκηση και εγκρίνεται από το Συμβούλιο και εφόσον καλύπτονται οι ουσιώδεις προϋποθέσεις από πλευράς στελέχωσης και υλικοτεχνικής υποδομής, και

(iii) ο εποπτευόμενος θα αξιολογείται από την υπηρεσία ή τον οργανισμό, και το Συμβούλιο θα ενημερώνεται σχετικά. Εάν η αξιολόγηση δεν είναι θετική, το Συμβούλιο μπορεί είτε να απορρίψει την αίτηση του αιτητή για εγγραφή είτε να απαιτήσει περαιτέρω εποπτευόμενη πρακτική άσκηση.

(β) Είτε θα πραγματοποιείται σε ιδρύματα ή υπηρεσίες της ημεδαπής και της αλλοδαπής που αποδεδειγμένα υποδεικνύονται ως παροχείς εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία ο κάθε αιτητής απόκτησε τα μεταπτυχιακά προσόντα, με βάση τα οποία διεκδικεί την εγγραφή του στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων.

Οι αιτήσεις, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εγγραφής Ψυχολόγων Νόμου του 2009 (Ν59(Ι)/2009), να υποβάλλονται στο Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων προς εξέταση.

Να σημειωθεί, ότι το ΣΕΨ διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει εισηγήσεις στους φορείς για βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και ότι η έγκρισή τους θα έχει μέγιστη ισχύ τριών χρόνων. Με το πέρας της ισχύος, ο φορέας θα επαναξιολογείται από το ΣΕΨ, για ανανέωση της έγκρισης του.

Για την αίτηση πατήστε εδώ