Email: secretary@seps.org.cy
Τηλ: 22730270

Ανακοίνωση για ανυπόστατες κατηγορίες κατά του ΣΕΨ

Ανακοίνωση για ανυπόστατες κατηγορίες κατά του ΣΕΨ

Προς όλους τους Εγγεγραμμένους Ειδικούς Ψυχολόγους

Αναφορικά με την πρόσφατη ανακοίνωση του Παγκύπριου Συλλόγου Ψυχολόγων ημερομηνίας 17.1.2018, το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων (ΣΕΨ) επιθυμεί να ενημερώσει τους Εγγεγραμμένους Ειδικούς Ψυχολόγους τα παρακάτω:

Το ΣΕΨ απορρίπτει τους ισχυρισμούς του ΠΑΣΥΨΥ ως ανεδαφικούς, αναληθείς, ανυπόστατους, αλλότριους, ανακριβείς και εσφαλμένους και διαβεβαιώνει ότι δεν έχει προβεί στη διαγραφή οποιουδήποτε μέλους από τα Μητρώα των εγγεγραμμένων ψυχολόγων του 2018.

Η μη διαγραφή μελών προκύπτει σαφώς ως αδιαμφισβήτητο γεγονός μέσα από τη δημοσίευση του καταλόγου του Μητρώο των Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 19.01.2018. Δημοσίευση που επιβεβαιώνει ότι τα όσα αποδίδονται από τον ΠΑΣΥΨΥ στον ΣΕΨ δεν έχουν νομικό ή πραγματικό έρεισμα, αλλά αντίθετα αποτελούν προϊόν δυσφήμισης, απαράδεκτης, ανοίκειας και σκόπιμης επίθεσης και/ή προσπάθειας παραπληροφόρησης.

Μάλιστα δε η θέση και απόφαση για μη διαγραφή του οποιοδήποτε μέλους, επιβεβαιώνεται και χρονικά προγενέστερα, μέσα από τον κατάλογο που έχει ήδη αποσταλεί, σε ανύποπτο χρόνο στο Υπουργείο Υγείας, πολύ πριν προκύψει το όποιο δήθεν «ζήτημα» ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2017. Στον κατάλογο εκείνο φαίνεται με σαφήνεια ότι κανένα μέλος δεν έχει διαγραφεί ή αφαιρεθεί από το Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων. Ο εν λόγω κατάλογος ετοιμάστηκε και εστάλη μετά από αίτημα της Εφόρου, κ. Ιακωβίνας Παντελή στα πλαίσια διερεύνησης του αριθμού των Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων, μέλη επαγγελματικών σωμάτων .

Πρόσθετα και για σκοπούς πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης αναφέρουμε ότι το θέμα της μη διαγραφής αποτέλεσε αντικείμενο ομόφωνης απόφασης του ΣΕΨ στην παρουσία και των δύο εκπροσώπων του ΠΑΣΥΨΥ τον Φεβρουάριο του 2017. Η απόφαση επήλθε μετά από προβληματισμό και η οποία απόφαση επιβεβαιώθηκε περαιτέρω με τη λήψη σχετικής νομικής γνωμάτευσης. Καμία απόκλιση δεν υπήρξε από την απόφαση εκείνη.

Προς επιβεβαίωση των πιο πάνω ο κάθε ενδιαφερόμενος, δύναται να προβεί εφόσον το επιθυμεί σε διερεύνηση και επαλήθευση στο Υπουργείο και να αναζητήσει την αλήθεια.

Μάλιστα κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε ότι η στάση του Προέδρου του ΠΑΣΥΨΥ μας προκαλεί έκπληξη και/ή ξενίζει, λόγω της αναντιστοιχίας έργων και λόγων και της αντιφατικότητας που προκύπτει μέσα από τα όσα αντιδεοντολογικά και αβάσιμα καταγράφει. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΨΥ, κατηγορεί (ανυπόστατα και αναληθώς ως έχει καταδειχθεί ανωτέρω) το υφιστάμενο ΣΕΨ για τακτική την οποία ο ίδιος ως προγενέστερος Πρόεδρος του ΣΕΨ εφάρμοσε και/ή είχε υιοθετήσει. Συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα του ΣΕΨ φαίνεται ανακοίνωση ημερομηνίας 7ης και 20ης Ιανουαρίου 2014 η οποία εκδόθηκε κατά τον χρόνο που ο ίδιος ήταν Πρόεδρος του ΣΕΨ, όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων το ακόλουθο απόσπασμα:

«Μετά την ημερομηνία αυτή, όσοι θα παραλείψουν να ανανεώσουν την άδεια εγγεγραμμένου (ειδικού) ψυχολόγου η οποία έχει λήξει πριν την 1/1/14 θα διαγραφούν από το Μητρώο Εγγεγραμμένων (Ειδικών) Ψυχολόγων και από τους Καταλόγους Ειδικοτήτων Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, μέχρι ωσότου τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. Το Μητρώο Εγγεγραμμένων (Ειδικών) Ψυχολόγων και οι Κατάλογοι Ειδικοτήτων Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, οποίοι θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για το 2014 θα είναι όπως θα διαμορφωθούν την 29η Ιανουαρίου 2014».

Τον Δεκέμβριο του 2016 με την παραλαβή του αρχείου, το υφιστάμενο ΣΕΨ παρέλαβε ένα δημοσιευμένο μητρώο από το οποίο απουσίαζαν ονόματα Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων.

Προφανώς κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια και/ή ενεργεί σκόπιμα, τώρα αντιφατικά.

Ο ΠΑΣΥΨΥ, δεν σταματά στην μέχρι το στάδιο αυτό ανοίκεια και αναληθή καταγραφή ισχυρισμών, αλλά κατηγορεί αναληθώς και αβάσιμα το υφιστάμενο ΣΕΨ ότι δήθεν ευνόησε την απόσυρση από τη Βουλή κανονισμών που άπτονται της Νομοθεσίας, χωρίς να υποβάλει καινούριους. Αυτός ο ισχυρισμός πόρρω απέχει από την αλήθεια και ουδόλως ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Προς τούτο, είναι αναγκαίο και πάλι για αποκατάσταση της αλήθειας, αφενός να απορρίψουμε τον πιο πάνω ισχυρισμό ως ψευδή και να ενημερώσουμε ότι οι κανονισμοί στους οποίους κάνει αναφορά ο ΠΑΣΥΨΥ είχαν, με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας της Βουλής, ανακληθεί για επανεξέταση από το Υπουργείο Υγείας στις 31 Μαρτίου του 2016, χρονική περίοδο, προτού διοριστεί το υφιστάμενο ΣΕΨ το οποίο διορίστηκε στις 8 Νοεμβρίου του 2016 με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Άρα ουδεμία σχέση και αλήθεια υπάρχει στους ισχυρισμούς αυτούς. Τα σχετικά πρακτικά της βουλής είναι διαθέσιμα σε όποιο θέλει να ανατρέξει στα αληθινά γεγονότα. Το Συμβούλιο, από τις αρχές τις θητείας του, απευθύνθηκε στο Υπουργείο Υγείας με σειρά επιστολών αναφορικά με τους κανονισμούς όπου και ενημερώθηκε για την προετοιμασία νέας Νομοθεσίας, η οποία αυτή την στιγμή βρίσκεται ενώπιον μας για απόψεις.

Τέλος αναφορικά με τις άδικες και ανεδαφικές αιχμές και υπονοούμενα τα οποία αφέθηκαν σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις του 2016-2017 διαβεβαιώνουμε ότι το παρόν ΣΕΨ είναι υπέρ της πλήρους διαφάνειας και αυστηρού οικονομικού ελέγχου και επίβλεψης. Προς τούτο το ΣΕΨ διαβεβαιώνει ότι μόλις ολοκληρωθεί ο οικονομικός έλεγχος για το 2016-2017 από ανεξάρτητο ελεγκτή, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΣΕΨ η οικονομική έκθεση όπου και θα μπορεί να επιθεωρηθεί από το κάθε ενδιαφερόμενο. Επίσης δεν μπορεί να μην τύχει σχολιασμού το γεγονός ότι στην ανακοίνωση του ΠΑΣΥΨΥ αφήνονται αιχμές και υπονοούμενα για δήθεν κακοδιαχείριση των οικονομικών του ΣΕΨ, ενώ προφανώς επιχειρείται να καταλογιστούν ευθύνες για τις οικονομικές εκκρεμότητες, οι οποίες κατά κύριο λόγο προκύπτουν ως διάδοχη κατάσταση, από προσφυγές και άλλες νομικές διαδικασίες, οι οποίες έγιναν και εκκρεμούσαν και/ή εκκρεμούν εναντίον αποφάσεων του προηγούμενου συμβούλιου του ΣΕΨ.

Το ΣΕΨ θέλει να διαβεβαιώσει τους συναδέλφους ότι παρά τις αντικειμενικές και πραγματικές δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει, λόγω των κενών και ελλείψεων στην υφιστάμενη νομοθεσία και την απουσία κανονισμών, επιτελεί και διεκπεραιώνει το έργο και τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν εκ του νόμου με υπευθυνότητα, φιλότιμο και διαφάνεια εφαρμόζοντας τις αρχές της χρηστής και ορθής διοίκησης. Αφού υπάρχει ο Νόμος δεν μπορεί η έλλειψη Κανονισμών να βραχυκυκλώνει το έργο και καθήκον του ΣΕΨ. Φροντίζει δε να λειτουργεί πάντα με τρόπο αντικειμενικό, διαφανή και αδιάβλητο, με γνώμονα την αναβάθμιση, περαιτέρω κατοχύρωση και βελτίωση του επαγγέλματος γενικά, αλλά και πιο ειδικά του τρόπου λειτουργίας του ΣΕΨ.

Μάλιστα το ΣΕΨ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να αναφέρει ότι η συνολική επαναξιολόγηση και επεξεργασία της σχετικής νομοθεσίας βρίσκεται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο και το αρμόδιο Υπουργείο έχει ήδη ζητήσει τις θέσεις, εισηγήσεις και προτάσεις του ΣΕΨ με στόχο να επιλυθούν τα χρόνια προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Σαφώς ο χρόνος υιοθέτησης των όσων συζητηθούν ή προταθούν δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ελέγξει το ΣΕΨ.

Καταληκτικά, το ΣΕΨ καλεί άμεσα το ΠΑΣΥΨΥ και τον Πρόεδρο αυτού, να προβούν σε άμεση γραπτή απολογία και ανάκληση των όσων αναληθών, δυσφημιστικών, λιβελλογραφημάτων έχουν καταγράψει στην εν λόγω ανακοίνωσή τους, τα οποία αποτελούν συν τοις άλλης επιζήμια ψευδολογία και προς τούτο επιφυλάσσουν πλήρως όλα τους τα δικαιώματα.

 

Με εκτίμηση

Εκ μέρους του Συμβουλίου

Δρ. Λεωνίδου Δέσπω

Πρόεδρος ΣΕΨ