Email: secretary@seps.org.cy
Τηλ: 22730270

Δημόσια ενημέρωση για τη νομική ρύθμιση των προσόντων των ψυχολόγων στην Κύπρο

Δημόσια ενημέρωση για τη νομική ρύθμιση των προσόντων των ψυχολόγων στην Κύπρο

Το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων, χάριν πληρέστερης ενημέρωσης του κοινού σχετικά με το νομικό καθεστώς που διέπει τα προσόντα των ψυχολόγων στην Κύπρο αναφέρει τα ακόλουθα:

Μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του ψυχολόγου ή να προβάλλει τον εαυτό του ως ψυχολόγο ή να ενεργεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μόνο ο ψυχολόγος του οποίου το όνομα είναι γραμμένο στα Μητρώα Ψυχολόγων.

Σε αντίθετη περίπτωση σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία,

«όποιος ασκεί τo επάγγελμα τoυ ψυχoλόγoυ ή πρoβάλλει τov εαυτό τoυ ως ψυχoλόγo ή εvεργεί με oπoιoδήπoτε τρόπo ως ψυχoλόγoς, εvώ τo όvoμα τoυ δεv είvαι εγγεγραμμέvo στα Μητρώα Ψυχολόγων, είvαι έvoχoς πoιvικoύ αδικήματoς.»

Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία υπάρχουν δύο Μητρώα.

Α) το Μητρώο των πτυχιούχων ψυχολόγων και

Β)το Μητρώο των εγγεγραμμένων ψυχολόγων.

Ως εκ των πιο πάνω, τα καθήκοντα του πτυχιούχου ψυχολόγου διαφοροποιούνται από τα καθήκοντα του εγγεγραμμένου ψυχολόγου. Συγκεκριμένα:

“εγγεγραµµένος ψυχολόγος” σηµαίνει ψυχολόγο εγγεγραµµένο στο Μητρώο Εγγεγραµµένων Ψυχολόγων, ο οποίος ασκεί αυτόνοµα και ανεξάρτητα καθήκοντα ψυχολογίας και εγκεκριμένης ειδικότητας εφαρμοσμένης ψυχολογίας· επαγγελµατικά καθήκοντα που σχετίζονται µε τη µελέτη, διάγνωση και θεραπεία της ανθρώπινης συµπεριφοράς, της προσωπικότητας και των ψυχικών λειτουργιών, µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόµων, οµάδων και συστηµάτων·

“πτυχιούχος ψυχολόγος” σηµαίνει ψυχολόγο εγγεγραµµένο στο Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων, ο οποίος ασκεί καθήκοντα που προκύπτουν από το πλαίσιο καθηκόντων πτυχιούχων ψυχολόγων και τα οποία περιορίζονται στα εξής: διδασκαλία θεµάτων ψυχολογίας, έρευνα σε τοµείς ψυχολογίας, συνέντευξη µε αποκλειστικό σκοπό την παραποµπή σε εγγεγραµµένο ψυχολόγο και πιθανή άσκηση άλλων καθηκόντων που δεν εµπίπτουν στο πλαίσιο καθηκόντων που αποδίδονται σε εγγεγραµµένο ψυχολόγο. Νοείται ότι τα πιο πάνω καθήκοντα δεν μπορούν να ασκηθούν στα πλαίσια αυτόνομης και ανεξάρτητης εργοδότησης. Κάθε πτυχιούχος ψυχολόγος περιορίζεται αυστηρά στην άσκηση µόνο όσων ψυχολογικών καθηκόντων προσδιορίζονται στο πλαίσιο καθηκόντων πτυχιούχων ψυχολόγων, βάσει του παρόντος Νόµου.

Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων διευκρινίζει ότι, η κατοχή άδειας ασκήσεως σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν σημαίνει αυτόματα και άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος στην Κύπρο, καθότι θα πρέπει να ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία στην οποία να πληρούνται συγκεκριμένοι όροι και πρόνοιες ημεδαπών εναρμονιστικών νομοθεσιών και Ευρωπαϊκών Κανονισμών και θα πρέπει να προηγηθεί περί τούτου σχετική άδεια από το ημεδαπό αρμόδιο σώμα.

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος επιθυμεί να ενημερωθεί περαιτέρω και/ή διατηρεί την όποια αμφιβολία να ανατρέξει στη νομοθεσία και/ή να λάβει νομική συμβουλή και/ή να έρθει σε επαφή με το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων.

Πρόσθετα καλούμε κάθε πολίτη σε περίπτωση που διαπιστώσει παραβίαση του Νόμου να προβεί σε σχετική καταγγελία στην Αστυνομία ή στο Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων.