Email: secretary@seps.org.cy
Τηλ: 22730270

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

Το Συμβούλιο Εγγραφή Ψυχολόγων γνωστοποιεί ότι εξετάζει αιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους οργανισμών που επιθυμούν να παρέχουν εποπτευόμενη πρακτική άσκηση στην εφαρμοσμένη ψυχολογία. Η κάθε αίτηση χρειάζεται να ικανοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 8(5) του Ν.59(Ι)/2009 όπως ισχύει σήμερα και επιπλέον να συνοδεύεται από τα ακόλουθα αποδεικτικά:

(α) Πιστοποιητικό σύστασης οργανισμού

(β) Πιστοποιητικό μελών και μετόχων

(γ) Πιστοποιητικό εγκεκριμένης διεύθυνσης και/ή έδρας

(δ) Πιστοποιητικό αναγραφής φορολογικής ταυτότητας

(ε) Πιστοποιητικό εγγραφής στον Φόρο Προστιθέμενης αξίας

(στ) Κατάλογο με τουλάχιστον πέντε (5) επόπτες που είναι εγγεγραμμένοι ειδικοί ψυχολόγοι και ασκούν αποδεδειγμένα καθήκοντα εφαρμοσμένης ψυχολογίας για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια

(ζ) Κατάλογο με τουλάχιστον πέντε (5) εκπαιδευτές που κατέχουν προσόντα και πείρα που επιτρέπουν την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος στην εφαρμοσμένη ψυχολογία

(η)Κατάσταση με τις διευθύνσεις των χώρων διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης και του εκπαιδευτικού προγράμματος

(θ) Κατάσταση με τον ενδεδειγμένο εξοπλισμό για τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης και την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος

(ι) Πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν τη δυνατότητα απρόσκοπτης παροχής υπηρεσιών εφαρμοσμένης ψυχολογίας και την προσέλευση ατόμων που ενδείκνυται να είναι λήπτες τέτοιων υπηρεσιών.

 

Η αίτηση να αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων

Ζήνωνος Κιτιέως 19 Διαμ. 3

1016 Λευκωσία